Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

poslovođa/poslovotkinja proizvodnje optičkih instrumenata

Description

Code

3122.4.11

Description

Poslovođe proizvodnje optičkih instrumenata koordiniraju, planiraju i usmjeravaju postupak proizvodnje optičkih instrumenata. Brinu se da je optičko staklo pravilno obrađeno, a optička oprema sastavljena u skladu sa specifikacijama. Upravljaju radnicima na proizvodnoj liniji, nadziru kvalitetu sastavljene robe te upravljaju troškovima i resursima.

Alternativna oznaka

poslovotkinja proizvodnje optičkih instrumenata

poslovođa proizvodnje optičkih instrumenata

predradnica za proizvodnju leća

predradnik za proizvodnju leća

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: