Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja farmaceutskim proizvodima

Description

Code

3324.4.28

Description

Veletrgovci farmaceutskim proizvodima pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

trgovkinja farmaceutskim proizvodima na veliko

veleprodajna komercijalistica za farmaceutske proizvode

prodajni predstavnik za farmaceutske proizvode

trgovac farmaceutskim proizvodima na veliko

veletrgovkinja farmaceutskim proizvodima

veleprodajna trgovkinja farmaceutskim proizvodima

komercijalistica veleprodaje za farmaceutske proizvode

prodajna predstavnica za farmaceutske proizvode

komercijalist veleprodaje za farmaceutske proizvode

veletrgovac farmaceutskim proizvodima

veleprodajni komercijalist za farmaceutske proizvode

veleprodajni trgovac farmaceutskim proizvodima

prodajna zastupnica za farmaceutske proizvode

prodajni zastupnik za farmaceutske proizvode

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: