Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

halal mesar / halal mesarica

Description

Code

7511.1.1

Description

Halal mesari naručuju, pregledavaju i kupuju meso za pripremu i prodaju u obliku mesnih proizvoda pogodnih za prehranu u skladu s islamskim običajima. Obavljaju aktivnosti kao što su rezanje, obrezivanje, otkoštavanje, vezanje i mljevenje goveđeg mesa i mesa peradi. Pripremaju halal meso za konzumaciju.

Alternativna oznaka

halal mesar

halal mesarica

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine