Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prodavač/prodavačica pokućstva

Description

Code

5223.7.20

Description

Prodavači pokućstva prodaju pokućstvo i druge predmete za kućanstvo u specijaliziranim trgovinama.

Alternativna oznaka

prodavačica pokućstva

prodavač pokućstva

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: