Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

prehrambeni tehnolog / prehrambena tehnologinja

Description

Code

2145.1.4

Description

Prehrambeni tehnolozi razvijaju postupke za proizvodnju hrane i srodnih proizvoda na temelju kemijskih, fizikalnih i bioloških načela i tehnologije. Osmišljavaju i planiraju raspored proizvodnje ili opremu, nadziru osoblje, sudjeluju u kontroli i poboljšavaju prehrambene tehnologije u proizvodnim postupcima za hranu.

Alternativna oznaka

inženjerka prehrambene tehnologije

inženjer prehrambene tehnologije

prehrambena tehnologinja

prehrambeni tehnolog

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine