Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

oceanograf/oceanografkinja

Description

Code

2114.1.8

Description

Oceanografi proučavaju i provode istraživanja o pitanjima koja se odnose na mora i oceane. Postoji više grana istraživanja, npr. fizikalni oceanografi proučavaju valove i plime, kemijski oceanografi bave se kemijskim sastavom morskih voda, a geološki oceanografi istražuju morsko dno i tektonske ploče.

Alternativna oznaka

oceanograf

oceanografkinja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine