Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

komercijalist/komercijalistica u prodaji električne energije

Description

Code

3322.1.1

Description

Komercijalisti u prodaji električne energije ocjenjuju energetske potrebe klijenata i preporučuju kupnju električne energije od svojeg društva. Promiču usluge svojeg društva i pregovaraju s klijentima o uvjetima prodaje.

Alternativna oznaka

komercijalistica u prodaji malim, srednjim i velikim poslovnim subjektima

komercijalist u prodaji električne energije

komercijalist u prodaji malim, srednjim i velikim poslovnim subjektima

konzultantica u prodaji električne energije

prodajni predstavnik za električnu energiju

komercijalistica u prodaji električne energije

prodajna predstavnica za električnu energiju

konzultant u prodaji električne energije

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: