Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

reciklažni radnik/reciklažna radnica

Description

Code

9612.1

Description

Reciklažni radnici čiste materijale i uklanjaju otpad te osiguravaju da se otpad i prikupljeni materijal razvrstaju u odgovarajuće kontejnere za recikliranje. Također rastavljaju vozila i razvrstavaju prikupljene dijelove, te postavljaju materijale koji se mogu reciklirati na remene transportne trake gdje se mogu daljnje razvrstati.

Alternativna oznaka

radnik na reciklaži

reciklažni radnik

reciklažna radnica

radnica na reciklaži

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: