Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženjer/inženjerka za pogonske sklopove

Description

Code

2144.1.17

Description

Inženjeri za pogonske sklopove rade na projektiranju pogonskih mehanizama u automobilskom sektoru. Njihov posao uključuje različite discipline i elemente kao što su strojarstvo, elektronika i softver koji se upotrebljava u modernim vozilima, kao i koordinaciju i optimizaciju višestrukih izvora energije u kontekstu pogonskih sklopova.

Alternativna oznaka

inženjer razvoja pogona

inženjerka pogona

stručnjakinja za pogonske sklopove

stručnjak za pogonske sklopove

inženjerka razvoja pogona

inženjer pogona

dizajnerica pogonskih sklopova

dizajner pogonskih sklopova

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: