Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

izrađivač/izrađivačica igračaka

Description

Code

7317.4

Description

Izrađivači igračaka izrađuju ili reproduciraju ručno izrađene predmete za prodajne i izložbene namjene od različitih materijala kao što su plastika, drvo i tekstil. Osmišljavaju, oblikuju i crtaju predmet, odabiru materijale i izrezuju, oblikuju i prerađuju materijale prema potrebi i vrše završne obrade. Osim toga, izrađivači igračaka održavaju i popravljaju sve vrste igračaka, uključujući mehaničke. Utvrđuju nedostatke u igračkama, zamjenjuju oštećene dijelove i vraćaju im funkcionalnost.

Alternativna oznaka

izrađivač igračaka

izrađivačica igračaka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine