Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica prešom za kovine

Description

Code

7223.21

Description

Rukovatelji prešom za kovine upravljaju prešom za kovine osmišljenom za oblikovanje metalnih obradaka u željeni oblik primjenom pritiska gornjim i donjim kretanjem sidrenog prstena i matrice pričvršćenih uz okvir na metalu, pri čemu matrica proizvodi manje metalne dijelove predmeta koji se obrađuje.

Alternativna oznaka

rukovatelj prešom za limove

rukovatelj prešom za kovine

rukovateljica prešom za kovine

rukovateljica pokretnom prešom za limove

rukovatelj pokretnom prešom za limove

rukovateljica prešom za limove

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine