Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

direktor/direktorica distribucije

Description

Code

1324.3.1

Description

Direktori distribucije planiraju distribuciju robe na različita prodajna mjesta.

Alternativna oznaka

direktor distribucije

direktor distributivnoga centra

direktorica distribucije

direktorica distributivnoga centra

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine