Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

direktor/direktorica strateškog planiranja

Description

Code

1213.2

Description

Direktori strateškog planiranja odgovorni su za upravljanje razvojem programa politike i osiguravanje ispunjavanja strateških ciljeva organizacije. Nadziru izradu strateških pozicija, kao i rad organizacije na kampanji i zaštiti u područjima kao što su okoliš, etika, kvaliteta, transparentnost i održivost.

Alternativna oznaka

direktorica strateškog planiranja

direktor strateškog planiranja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine