Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

autoelektričar/autoelektričarka

Description

Code

7412.2

Description

Autoelektričari ugrađuju, održavaju i popravljaju električne i elektroničke sustave motornih vozila kao što su klimatizacijski sustavi, svjetla, radiouređaji, sustavi grijanja, baterije, električne instalacije i alternatori. Koriste se opremom za dijagnostiku koja se koristi za provjeru vozila i utvrđivanje kvarova. Za popravak upotrebljavaju ručne alate i specijalizirane električne instrumente i strojeve.

Alternativna oznaka

autoelektričar

autoelektričarka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine