Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

grafički dizajner / grafička dizajnerica

Description

Code

2166.9

Description

Grafički dizajneri stvaraju tekst i slike za komuniciranje ideja. Rukom ili računalnim softverom izrađuju vizualne koncepte namijenjene za objavljivanje u papirnom ili elektroničkom obliku, kao što su oglasi, internetske stranice i časopisi.

Alternativna oznaka

grafička dizajnerica

grafički dizajner

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine