Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

direktor/direktorica fotografije

Description

Code

2654.1.3

Description

Direktori fotografije odgovorni su za vizualno tumačenje scenarija i svih fotografskih komponenti filma, uključujući kadriranje, boje, rasvjetu, stil i lokacije. Stvaraju vizualni izgled filma ili televizijske emisije te biraju opremu za snimanje, uključujući leće i filtre. Direktori fotografije upravljaju operaterima vizualne opreme i tehničarima za rasvjetu. Radi postizanja željenog učinka surađuju s redateljem.

Alternativna oznaka

direktor fotografije

direktorica fotografije

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: