Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženjer/inženjerka dizajna

Description

Code

2149.2.4

Description

Inženjeri dizajna razvijaju nove konceptualne i detaljne nacrte. Određuju izgled tih koncepata ili proizvoda kao i sustava koji se upotrebljavaju za njihovu izradu. Inženjeri dizajna rade s inženjerima i marketinškim stručnjacima u cilju boljeg funkcioniranja i veće učinkovitosti postojećih uređaja.

Alternativna oznaka

inženjerka dizajna

inženjer dizajna

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine