Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prodavač/prodavačica građevnog materijala i ogrjeva

Description

Code

5223.7.7

Description

Prodavači građevnog materijala i ogrjeva prodaju građevinski materijal u specijaliziranim trgovinama.

Alternativna oznaka

prodavač građevnog materijala i ogrjeva

prodavačica građevnog materijala i ogrjeva

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: