Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

matematičar/matematičarka

Description

Code

2120.5

Description

Matematičari proučavaju i produbljuju postojeće matematičke teorije kako bi proširili znanje i pronašli nove paradigme u tom području. Ta znanja mogu primjenjivati na izazove u inženjerskim i znanstvenim projektima kako bi se osiguralo da se mjerenjima, količinama i matematičkim zakonima dokaže njihova održivost.

Alternativna oznaka

matematičar

matematičarka

istraživač matematičar

istraživačica matematičarka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine