Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

nastavnik/nastavnica vizualnih umjetnosti

Description

Code

2355.6

Description

Nastavnici vizualnih umjetnosti poučavaju učenike različitim stilovima vizualne umjetnosti, kao što su crtanje, slikanje i kiparstvo, u rekreativnom kontekstu. Učenicima daju pregled povijesti umjetnosti, ali se u poučavanju uglavnom usredotočuju na praktičan pristup, pri čemu pomažu učenicima u isprobavanju različitih umjetničkih tehnika i ovladavanju njima te ih potiču da razviju vlastiti stil.

Alternativna oznaka

nastavnik vizualnih umjetnosti

nastavnik slikarstva (privatna pouka)

nastavnik kiparstva (privatna pouka)

nastavnica slikarstva (privatna pouka)

nastavnica kiparstva (privatna pouka)

nastavnica vizualnih umjetnosti

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine