Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina

Description

Code

8121.7

Description

Rukovatelji uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina postavljaju i rukuju strojevima za izradu žičanih mreža i tkanina koji su namijenjeni za proizvodnju pletene tkanine od metalnih žica iz slitina ili duktilnog metala koji se mogu izvući u žicu.

Alternativna oznaka

rukovateljica strojem za pletenje žice

rukovatelj strojem za pletenje žice

rukovatelj uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina

rukovateljica uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: