Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica strojem za laminiranje staklenih vlakana

Description

Code

8142.5

Description

Rukovatelji strojem za laminiranje staklenih vlakana kontroliraju i održavaju stroj koji prska mješavinu smole i staklenih vlakana na proizvode kao što su kade ili trupovi brodova kako bi se dobili jaki i lagani kompozitni krajnji proizvodi.

Alternativna oznaka

laminatorica stakloplastike

rukovateljica strojem za laminiranje staklenih vlakana

laminator stakloplastike

laminatorica fiberglasa

rukovatelj strojem za laminiranje staklenih vlakana

laminator fiberglasa

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: