Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tehničar/tehničarka za robotiku

Description

Code

3119.2.1

Description

Tehničari za robotiku surađuju s inženjerima pri razvoju robotskih uređaja i aplikacija, kombinirajući pritom primjenu strojarstva, elektroničkog inženjerstva i računalnog inženjerstva. Tehničari za robotiku razvijaju, ispituju, ugrađuju i kalibriraju robotsku opremu.

Scope note

Excludes automation engineering technician.

Alternativna oznaka

tehničar za robotiku

specijalistica za proizvodne sustave i robotiku

specijalist za proizvodne sustave i robotiku

tehničarka za robotiku

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine