Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

stručnjak/stručnjakinja za licenciranje intelektualnog vlasništva

Description

Code

1221.3.2.1.2

Description

Stručnjaci za licenciranje intelektualnog vlasništva nadziru dozvole i prava društva u pogledu upotrebe njegovih proizvoda ili intelektualnog vlasništva. Osiguravaju da treće strane postupaju u skladu s određenim sporazumima i ugovorima te pregovaraju s objema stranama i održavaju odnose između obiju strana.

Alternativna oznaka

stručnjakinja za licenciranje intelektualnog vlasništva

stručnjak za licenciranje intelektualnog vlasništva

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: