Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

medicinski tehničar / medicinska sestra za dišnu terapiju

Description

Code

3259.7

Description

Medicinski tehničari za dišnu terapiju pomažu liječnicima i kirurzima u liječenju dišnih poteškoća. Rade u bolnicama i zdravstvenim ustanovama u kojima upotrebljavaju medicinsku opremu za liječenje respiratornih stanja i pomažu kod liječenja. Medicinski tehničari za dišnu terapiju također brinu o opremi i uređajima za disanje tijekom operacije.

Alternativna oznaka

medicinska sestra za dišnu terapiju

medicinski tehničar za dišnu terapiju

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: