Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

inženjer/inženjerka medicinske radiologije za radiološku dijagnostiku

Description

Code

2269.8.1

Description

Inženjeri medicinske radiologije za radiološku dijagnostiku planiraju, pripremaju i izvode preglede dijagnostičkim snimanjem i naknadnu obradu širokim rasponom opreme i tehnika koristeći se rendgenskim zrakama, snažnim magnetskim poljima ili magnetskom rezonancijom (MR) i zvukom visoke frekvencije (ultrazvuk).

Alternativna oznaka

inženjerka medicinske radiologije za radiološku dijagnostiku

inženjerka radiološke dijagnostike

inženjer medicinske radiologije za radiološku dijagnostiku

inženjer radiološke dijagnostike

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine

Vještine