Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor/inspektorica sigurnosti hrane

Description

Code

3257.3

Description

Inspektori sigurnosti hrane provode inspekcije u okruženjima za preradu hrane sa stajališta sigurnosti hrane. Dio su službenih kontrolnih ustanova koje provjeravaju i kontroliraju prehrambene proizvode i postupke kako bi se osigurala usklađenost s propisima i zakonima kojima se uređuje sigurnost i zdravlje.

Alternativna oznaka

nadzornik sigurnosti hrane

nadzornica sigurnosti hrane

inspektorica sigurnosti hrane

inspektor sigurnosti hrane

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine