Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elektrotehničar/elektrotehničarka hidroelektrane

Description

Code

3113.2

Description

Elektrotehničari hidroelektrane postavljaju i održavaju sustave u hidroelektranama. Provode inspekcije, analiziraju probleme i obavljaju popravke. Osiguravaju da turbine rade u skladu s propisima i pomažu hidroenergetskim inženjerima u izgradnji turbina.

Alternativna oznaka

elektrotehničar hidroelektrane

elektrotehničarka hidroelektrane

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine