Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

rukovatelj/rukovateljica knjigoveškim strojevima

Description

Code

7323.2

Description

Rukovatelji knjigoveškim strojevima upravljaju strojem kojim se papir i uvezuju u knjigu. Provjeravaju jesu li signature umetnute na pravi način, te nadziru rad stroja.

Alternativna oznaka

rukovateljica knjigoveškim strojevima

rukovatelj knjigoveškim strojevima

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: