Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

socijalni radnik / socijalna radnica u domu

Description

Code

3412.4.9

Description

Socijalni radnici u domu zaduženi su za zdravstvenu njegu u skladu s posebnim planom za svakodnevno pružanje skrbi klijentima. Razvijaju okruženje usmjereno na klijenta u domovima za njegu u kojima rade. Paze na tjelesnu i mentalnu dobrobit klijenata pružanjem socijalne skrbi u stambenim centrima.

Alternativna oznaka

socijalna radnica u centru

socijalni radnik u centru

socijalna radnica u domu

socijalni radnik u domu

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine