Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prodavač/prodavačica dječjih igračaka i igara

Description

Code

5223.7.37

Description

Prodavači dječjih igračaka i igara prodaju igračke i igre u specijaliziranim trgovinama.

Scope note

Excludes people performing video-games sales.

Alternativna oznaka

prodavačica dječjih igračaka i igara

prodavačica u trgovini igračkama

prodavačica u specijaliziranoj prodavaonici dječjih igračaka

prodavač u specijaliziranoj prodavaonici dječjih igračaka

prodavač dječjih igračaka i igara

prodavač u trgovini igračkama

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: