Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

koordinator/koordinatorica riječnog i pomorskog prometa

Description

Code

4323.20

Description

Koordinatori riječnog i pomorskog prometa upravljaju kretanjem plovila u lukama i plovnim putovima. Osiguravaju učinkovito raspoređivanje plovila brodarskog poduzeća.

Alternativna oznaka

koordinatorica riječnog i pomorskog prometa

koordinator riječnog i pomorskog prometa

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: