Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

direktor/direktorica IKT klijenata

Description

Code

2434.1

Description

Direktori IKT klijenata grade poslovne odnose s kupcima kako bi se olakšala prodaja hardvera, softvera, telekomunikacijski ili IKT usluga. Osim toga, utvrđuju mogućnosti i upravljaju nabavom i isporukom proizvoda kupcima. Postižu prodajne ciljeve i održavaju profitabilnost.

Alternativna oznaka

managerica zadužena za ključne klijente

direktorica za IKT klijente

IKT menadžer zadužen za ključne klijente

IKT menadžerica zadužena za ključne klijente

direktor za IKT klijente

IKT manager zadužen za ključne klijente

direktor IKT klijenata

direktorica IKT klijenata

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: