Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prodavač/prodavačica ortopedskih pomagala

Description

Code

5223.7.27

Description

Prodavači ortopedskih pomagala prodaju ortopedske proizvode u specijaliziranim trgovinama.

Alternativna oznaka

prodavačica ortopedskih pomagala

prodavač ortopedskih pomagala

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: