Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

djelatnik/djelatnica za ekstrahiranje škroba

Description

Code

8160.51

Description

Djelatnici za ekstrahiranje škroba koriste se opremom za vađenje škroba iz sirovina kao što su kukuruz, krumpir, riža, tapioka, pšenica itd.

Alternativna oznaka

djelatnica za ekstrahiranje škroba

djelatnik za ekstrahiranje škroba

radnica koja ekstrahira škrob

radnica koja izvlači škrob

radnica za ekstrahiranje škroba

radnik koji ekstrahira škrob

radnik koji izvlači škrob

radnik za ekstrahiranje škroba

zaposlenica koja ekstrahira škrob

zaposlenica na ekstrahiranju škroba

zaposlenik koji ekstrahira škrob

zaposlenik na ekstrahiranju škroba

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: