Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pravni asistent / pravna asistentica

Description

Code

3411.7

Description

Pravni asistenti blisko surađuju s odvjetnicima i pravnim zastupnicima u istraživanju i pripremi sudskih predmeta. Pomažu s dokumentacijom za predmete i administracijom sudskih poslova.

Alternativna oznaka

pravni pomoćnik

pravni asistent

asistentica odvjetnika

pravna pomoćnica

pravna asistentica

asistent odvjetnika

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: