Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

veletrgovac/veletrgovkinja porculanom i staklom

Description

Code

3324.4.5

Description

Veletrgovci porculanom i staklom pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

komercijalistica veleprodaje za porculan i staklo

komercijalist veleprodaje za porculan i staklo

prodajna predstavnica za porculan i staklo

prodajna zastupnica za porculan i staklo

prodajni predstavnik za porculan i staklo

prodajni zastupnik za porculan i staklo

trgovac porculanom i staklom na veliko

trgovkinja porculanom i staklom na veliko

veleprodajna komercijalistica za porculan i staklo

veleprodajna trgovkinja porculanom i staklom

veleprodajni komercijalist za porculan i staklo

veleprodajni trgovac porculanom i staklom

veletrgovac porculanom i staklom

veletrgovkinja porculanom i staklom

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: