Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

brodski električar / brodska električarka

Description

Code

7412.8

Description

Brodski električari ugrađuju, održavaju i popravljaju električne i elektroničke sustave na plovilima kao što su klimatizacijski sustavi, svjetiljke, radiouređaji, sustavi grijanja, baterije, električne instalacije i alternatori. Koriste se opremom za dijagnostiku koja se koristi za pregled plovila i utvrđivanje nedostataka. Za popravak upotrebljavaju ručne alate i specijalizirane električne instrumente i strojeve.

Alternativna oznaka

brodska električarka

brodski električar

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: