Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analitičar/analitičarka poljoprivredne politike

Description

Code

2422.12.1

Description

Analitičari poljoprivredne politike analiziraju i utvrđuju pitanja poljoprivredne politike te izrađuju planove za poboljšanje i provedbu nove politike. Sastavljaju izvješća i prezentacije s ciljem komunikacije i dobivanja potpore za politike od vladinih dužnosnika i javnosti. Također komuniciraju sa stručnjacima u području poljoprivrede u svrhu istraživanja i informiranja te obavljaju administrativne poslove.

Alternativna oznaka

referentica za agronomsku politiku

referent za agronomsku politiku

referent za poljoprivrednu politiku

analitičar poljoprivredne politike

savjetnik za poljoprivrednu politiku

savjetnica za poljoprivrednu politiku

analitičarka poljoprivredne politike

referentica za poljoprivrednu politiku

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: