Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prevoditelj/prevoditeljica znakovnog jezika

Description

Code

2643.5

Description

Prevoditelji znakovnog jezika razumiju i prevode znakovni jezik u govorni jezik i obratno. Zadržavaju nijanse značenja i naglasak poruke na ciljnom jeziku.

Alternativna oznaka

tumačica znakovnog jezika

prevoditeljica znakovnog jezika

tumačiteljica znakovnog jezika

tumač znakovnog jezika

prevoditelj znakovnog jezika

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: