Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

službenik/službenica obrade osiguranja

Description

Code

4312.4

Description

Službenici obrade osiguranja obavljaju opće administrativne i upravne poslove u društvima za osiguranje, drugim institucijama za pružanje usluga, za samostalne posrednike u osiguranju ili za državnu instituciju. Pružaju pomoć i informacije o osiguranjima svojim klijentima te upravljaju papirologijom ugovora o osiguranju.

Alternativna oznaka

službenica za praćenje naplate premija osiguranja

službenik za praćenje naplate premija osiguranja

službenik obrade osiguranja

službenica obrade osiguranja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: