Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tehničar/tehničarka elektrotehnike

Description

Code

3113.1

Description

Tehničari elektrotehnike surađuju s elektroinženjerima u elektrotehničkom istraživanju. Obavljaju tehničke poslove i pomažu pri projektiranju, testiranju, proizvodnji i radu električnih uređaja i objekata.

Alternativna oznaka

elektrotehničarka za proizvodnju električne energije

elektrotehničar za proizvodnju električne energije

tehničar elektrotehnike

tehničarka elektrotehnike

tehničarka za elektroenergetski inženjering

tehničarka za elektrotehniku

tehničar za elektroenergetski inženjering

tehničar za elektrotehniku

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine