Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dijetni kuhar / dijetna kuharica

Description

Code

5120.1.1

Description

Dijetni kuhari pripremaju i poslužuju obroke prema posebnim nutritivnim i prehrambenim potrebama.

Alternativna oznaka

dijetni kuhar

dijetna kuharica

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine