Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja tekstilom i tekstilnim poluproizvodima i sirovinama

Description

Code

3324.4.31

Description

Veletrgovci tekstilom i tekstilnim poluproizvodima i sirovinama pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

veleprodajni trgovac tekstilom i tekstilnim poluproizvodima i sirovinama

prodajna zastupnica za tekstil i tekstilne poluproizvode i sirovine

komercijalistica veleprodaje za tekstil i tekstilne poluproizvode i sirovine

prodajna predstavnica za tekstil i tekstilne poluproizvode i sirovine

veletrgovac tekstilom i tekstilnim poluproizvodima i sirovinama

trgovac tekstilom i tekstilnim poluproizvodima i sirovinama na veliko

veleprodajni komercijalist za tekstil i tekstilne poluproizvode i sirovine

prodajni predstavnik za tekstil i tekstilne poluproizvode i sirovine

veleprodajna trgovkinja tekstilom i tekstilnim poluproizvodima i sirovinama

komercijalist veleprodaje za tekstil i tekstilne poluproizvode i sirovine

veleprodajna komercijalistica za tekstil i tekstilne poluproizvode i sirovine

veletrgovkinja tekstilom i tekstilnim poluproizvodima i sirovinama

prodajni zastupnik za tekstil i tekstilne poluproizvode i sirovine

trgovkinja tekstilom i tekstilnim poluproizvodima i sirovinama na veliko

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: