Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

voditelj/voditeljica intermodalnog transporta

Description

Code

1324.3.3

Description

Voditelji intermodalnog transporta upravljaju i nadgledaju komercijalne i operativne aspekte intermodalnog transporta za određenu organizaciju.

Alternativna oznaka

voditeljica intermodalnog transporta

voditelj intermodalnog transporta

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: