Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica talioničkom peći

Description

Code

7223.9

Description

Rukovatelji talioničkom peći nadziru postupak toplinske obrade odljevaka. Kontroliraju talioničke peći i usmjeravaju sve aktivnosti upravljanja peći, uključujući tumačenje računalnih podataka, mjerenje i namještanje temperature te utovar posuda. Kontroliraju termokemijsku obradu odljevaka kako bi bili u skladu sa standardima.

Alternativna oznaka

rukovatelj talioničkom peći

rukovateljica talioničkom peći

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: