Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

koordinator/koordinatorica u izdavaštvu

Description

Code

1349.19

Description

Koordinatori u izdavaštvu odgovorni su za izradu tiskanih i internetskih materijala kao što su bilteni, procedure poduzeća, tehnički dokumenti i druge publikacije za institucije i poduzeća. Nadziru izdavačke timove i osiguravaju da publikacije dođu do ciljne publike.

Alternativna oznaka

koordinatorica u izdavaštvu

koordinator u izdavaštvu

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: