Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica parnim turbinama

Description

Code

3131.3.9

Description

Rukovatelji parnim turbinama upotrebljavaju i održavaju strojeve koji proizvode električnu energiju. Osiguravaju sigurnost radova i prate radove radi otkrivanja problema, te reagiraju u hitnim situacijama.

Alternativna oznaka

rukovateljica parnim turbinama

operater parne turbine

operatorica parne turbine

rukovatelj parnim turbinama

rukovateljica energetsko procesnih strojeva

rukovatelj energetsko procesnih strojeva

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: