Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja strojevima za rudnike i građevinarstvo

Description

Code

3324.4.24

Description

Veletrgovci strojevima za rudnike i građevinarstvo pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

prodajni zastupnik za rudarske i građevinske strojeve

komercijalistica veleprodaje za rudarske i građevinske strojeve

veleprodajna trgovkinja strojevima za rudnike i građevinarstvo

trgovac strojevima za rudnike i građevinarstvo na veliko

prodajna predstavnica za rudarske i građevinske strojeve

veletrgovkinja strojevima za rudnike i građevinarstvo

prodajna zastupnica za rudarske i građevinske strojeve

veleprodajni komercijalist za strojeve za rudnike i građevinarstvo

veleprodajna komercijalistica za strojeve za rudnike i građevinarstvo

veleprodajni trgovac strojevima za rudnike i građevinarstvo

trgovkinja strojevima za rudnike i građevinarstvo na veliko

prodajni predstavnik za rudarske i građevinske strojeve

komercijalist veleprodaje za strojeve za rudnike i građevinarstvo

veletrgovac strojevima za rudnike i građevinarstvo

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: