Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

referent/referentica IKT službe za pomoć

Description

Code

3512.1

Description

Referenti IKT službe za pomoć pružaju tehničku pomoć korisnicima računala, odgovaraju na pitanja ili rješavaju probleme klijenata povezane s računalima putem telefona ili u elektroničkom obliku. Pružaju pomoć u vezi s upotrebom računalnog hardvera i softvera.

Alternativna oznaka

operater IT službe za podršku

referentica u IKT službi za pomoć

operaterka IKT službe za podršku

referent IKT službe za pomoć

referent u IKT službi za pomoć

operaterka IT službe za pomoć

operaterka IT službe za podršku

referentica IKT službe za pomoć

operater IKT službe za pomoć

operaterka IKT službe za pomoć

operater IT službe za pomoć

operater IKT službe za podršku

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: